2009-CHINA-LUNAR-OX-FAN-SHAPED-SILVER-COIN-10-YUAN-1OZ-PCGS-MS69-330891955446