1993-CHINA-RED-COPPER-PANDA-5-YUAN-COIN-231058216439-2